Anarquismo Fascismo Nacionalismos

L’assalt d’El Bé Negre / El asalto a El Bé Negre

[CAT]

El 16 de maig de 2012 el Sr. Quim Torra va publicar un article al Punt Diari, titulat “Que qui la FAI la pagui”. En aquest article, atapeït de manefleries de caire conservador i reaccionari, amb prejudicis de classe irrenunciables contra la revolució llibertària del 36, que li escauen perfectament al autor de l´article i el seu pensament nacionalista, sectari i burgés, diu coses que no són veritat. O que no són tota la veritat. Tot això farcit de comentaris erronis, fanàtics i antillibertaris.

El Sr. Quim Torra enalteix “el gran peri­o­disme a casa nos­tra: el diari La Publi­ci­tat, la revista Mira­dor i el set­ma­nari d’humor El Be Negre”.

Quim_Presidente.jpg
Quim Torra, actual president de la Generalitat de Catalunya

El que no ens diu el Sr. Quim Torra és que Planes, periodista d´El Bé Negre, va patir la violència dels independentistes catalans del moment. No diu tota la veritat quan afirma que va patir només la reprovació de la FAI. Reprovació que tampoc explica que responia a les difamacions de gangsterisme fetes contra el moviment llibertari. El Sr. Quim Torra oblida dir-nos que Planes i El Bé Negre també van patir la persecució dels nacionalistes radicals dels escamots de la Joventuts d´Esquerra Republicana i d´Estat Català (JEREC).

El 22 octubre de 1933 vuit mil membres uniformats dels escamots de les JEREC van desfilar militarment a Montjuïc, imitant el model nazi-feixista. Vestits amb camisa militar verda, pantalons foscos de pana, corretjams de cuir i botes ferrades, van escoltar els discursos de Miquel Badia, de Josep Dencàs (segons la «Soli» ridícul imitador de Hitler) i del tan manipulat com ambiciós president Macià.

Tal desfilada va provocar l’endemà un encès debat al Parlament català, que rebutjava majoritàriament tals manifestacions totalitàries, encara que tot va quedar en simple xerrameca i en la major passivitat.

El 24 d’octubre de 1933 un grup d´escamots va assaltar a punta de pistola la impremta on s’imprimia el setmanari humorístic El Be Negre, dirigit per Josep Maria Planes, provocant alguns desperfectes, alhora que destruïen i segrestaven els cinc o sis mil exemplars del número d’aquesta publicació en curs d’impressió. No es va detenir a ningú; el redactor que havia ofès a alguns dirigents d’ERC i Estat Català va fugir prudentment a un llunyà país; i el propietari de la impremta va presentar càrrecs per destrucció d’alguns estris i deteriorament de maquinària contra el confés participant en l’assalt, el senyoret Jaume Aiguader (fill de l’alcalde de Barcelona i dirigent d’ERC del mateix nom), que va estar al comandament, amb el seu oncle Artemi, de l’escamot dels 15 assaltants del setmanari.

La «Soli» va advertir que si els escamots els atacaven es defensarien adequadament, molt lluny de la passivitat d´El Be Negre.

En els mesos següents l’emulació feixista dels escamots va incloure també rebentar vagues i boicotejar els mítings dels partits rivals, a la vegada que Badia i Dencàs es feien amb els ressorts efectius de Governació i Ordre Públic. Mentrestant, Durruti, Ascaso i Combina van intervenir en els massius mítings de la campanya abstencionista de la CNT. La guerra social seguia el seu curs.

Assumides, entre finals de 1933 i gener de 1934, les competènci­es d’Ordre Públic, traspassades al govern de la Generalitat, el binomi Dencàs-Badia, desplaçà al nacionalisme més moderat de les àrees de governació. Josep Dencàs, des de la Conselleria de Governació, i Badia, des de Comissaria, aplicaren una política repressiva anticenetista, de caire feixista i racista. Intervingueren sistemàtica i decisivament a les vagues per intentar trencar-les i guanyar-les, maltractaren i torturaren metòdicament als detinguts sindicalistes a comissaria, incrementaren la persecució contra els grups d’acció anarquistes i aplicaren abusivament la llei vigent “de Vagos y Maleantes” contra l’or­ganització i accions dels aturats. Ensems, revitalitzaren el Sometent i fomentaren l’organització i armament dels “escamots”, milícia catala­nista, com a organitzacions paramilitars anticenetistes. Els fets del 6 d’octubre, i la conseqüent dissolució del govern de la Generalitat pel govern central, trencaren una dinàmica que conduïa, probablement a un enfrontament similar al dels anys del pistolerisme.

Encara avui hi ha qui es pregunta per què la CNT no va participar a la insurrecció del 6 d´octubre, dirigida per aquest govern antiobrer?

El Sr. Torra està condemnat a no entendre la realitat social catalana, ni la d´ahir ni la d´avui. Ens sobren falsaris, incendiaris i kamikazes: sobretot quan són al govern.

Agustín Guillamón
Barcelona, novembre de 2018
be-negre-11-juliol-1933.jpg
Detall d’una vinyeta d’El Bé Negre típica, on es demonitzava a la FAI i la classe obrera a Catalunya / Detalle de una viñeta de El Bé Negre donde se demoniza a la FAI y la clase obrera en Cataluña [11/07/1933]. Font/Fuente: Arqueòleg Glamurós

[CAST]

El 16 de mayo de 2012 el Sr. Quim Torra publicó un artículo en Punt Avui, titulado Qu qui la FAI la pagui» [juego de palabras en catalán, de la frase «que quien la hace la pague», en catalán «hace» es «fa» y suena bastante a la FAI por cuestiones evidentes. -nota de redacción-]. En este artículo, rebosante de tópicos de tipo conservador y reaccionario, con prejuicios de clase irrenunciables contra la revolución libertaria del 36, que casan perfectamente con el autor del artículo y su pensamiento nacionalista, sectario y burgués, afirma cosas que no son ciertas. O que no son tota la verdad. Todo ello repleto de comentarios erróneos, fanáticos y antilibertarios.

El Sr. Quim Torra enaltece «el gran periodismo ‘de casa nostra’ (la traducción exacta sería de «casa nuestra», expresión catalana que equivale a decir autóctono o casero) del diario La Publicitat, la revista Mirador i el semanario humorístico El Bé Negre«.

Lo que el Sr. Quim Torra no nos dice es que Planes, periodista de El Bé Negre, sufrió la violencia de los independentistas catalanes del momento. No nos dice toda la verdad cuando afirma que sólo padeció el rechazo de la FAI. Rechazo que tampoco nos explica que respondía a las difamaciones de gansterismo arrojadas contra el movimiento libertario. El Sr. Quim Torra olvida decirnos que Planes y El Bé Negre sufrieron la persecución de los nacionalistas radicales de los Juventudes de Esquerra Republicana y de Estat Català (JEREC).

El 22 de octubre de 1933, ocho mil milicianos uniformados de las JEREC desfilaron militarmente en Montjuic, imitando el modelo nazi-fascista. Vestidos con camisa militar verde, pantalones oscuros de pana, correajes de cuero y botas forradas de hierro, escucharon en formación los discursos de Miquel Badia, de Josep Dencàs (según la «Soli» ridículo imitador de Hitler) y el tan manipulado como ambicioso presidente Macià.

Tal desfile provocó al día siguiente un encendido debate en el Parlament, que rechazó mayoritariamente tales manifestaciones totalitarias, aunque todo quedó en pura charlatanería y se desvaneció en una pasmosa pasividad.

El 24 de octubre de 1933, un grupo de escuadristas (escamots) asaltó a punta de pistola la imprenta donde se imprimía el semanario humorístico El Bé Negre, dirigido por Josep Maria Planes, produciendo algunos desperfectos, al tiempo que destruían y secuestraban los cinco o seis mil ejemplares del número de esa publicación en curso de impresión. No se detuvo a nadie; el redactor que había ofendido a algunos dirigentes de ERC y de Estat Català huyó prudentemente a un lejano país. El propietario de la imprenta presentó cargos por destrucción de una serie de herramientas de trabajo y destrucción de maquinaria contra el confeso participante en el asalto, el señorito Jaume Aiguader (hijo del alcalde de Barcelona y dirigente de ERC con el mismo nombre), que había estado al mando, con su tío Artemi, del escuadrón (escamot) de los 15 asaltantes del semanario.

La «Soli» advirtió que si los escamots les atacaban se defenderían adecuadamente, muy lejos de la pasividad demostrada por El Bé Negre.

En los meses siguientes, la emulación fascista de los escamots se amplió en acciones que tenían como objetivo reventar las huelgas y boicotear los mítines de los partidos rivales. Al mismo tiempo, Badia y Dencàs se hacían con los resortes efectivos de Gobernación y Orden Público. Mientras tanto, Durruti, Ascaso y Combina intervenían en los mítines masivos confederales en la campaña abstencionista de la CNT. La guerra social seguía su curso.

Asumidas, entre finales de 1933 y finales de 1934, las competencias de Orden Público, traspasadas al Gobierno de la Generalitat, el binomio Dencàs-Badia desplazó al nacionalismo más moderado de las áreas de Gobernación (Interior). Josep Dencàs, de la Conselleria de Governació, y Badia, en Comisaría, impusieron una política represiva anticenetista, de signo fascista y racista. Intervinieron sistemática y decisivamente en las huelgas para intentar romperlas y ganarlas, maltrataron y torturaron metódicamente a los sindicalistas detenidos en comisaría, incrementaron la persecución contras los grupos anarquistas de acción y aplicaron abusivamente la vigente ley «de Vagos y Maleantes» contra la organización y las acciones de los parados. Incluso llegaron a revitalizar el Somatén y fomentaron la organización y armamento de los escamots, milicia catalanista, como organizaciones paramilitares anticenetistas. Los Hechos del 6 de octubre de 1934, y la consiguiente disolución del gobierno de la Generalitat por el Gobierno central, rompieron una dinámica que conducía, probablemente, a una confrontación similar a la de los años del pistolerismo.

¿Aún hay quien se pregunta por qué la CNT no participó en la insurrección del 6 de octubre de 1934, dirigida por ese gobierno antiobrero?

El Sr. Torra está condenado a no entender la realidad social catalana, ni la de ayer ni la de hoy. Sobran falsarios, incendiarios i kamikazes: sobre todo cuando están en el gobierno.

Agustín Guillamón
Barcelona, noviembre de 2018

 

4 comentarios

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

A %d blogueros les gusta esto: